มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

ผมอายุ 40 ปี แล้ว ภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่อง มีใครพอจะบอกวิธีการฝึกด้วยตัวเองไหมครับ แค่อยากฟัง พูด ได้ก็พอ ?
20 ก.พ. เวลา 03:31 • 5 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
เคยได้ยินได้ฟังมาว่า การจะสื่อสารภาษาที่สองสามสี่ ฯลฯให้ได้ผลดีที่สุดคือการได้ยิน ได้ฟัง ได้พูด ได้ฝึกฝนตลอดเวลาในทุกๆวัน ดังนั้น คนที่สื่อสารไม่ได้แต่ได้ไปอยู่ในประเทศเจ้าของภาษา จะถูกบังคับใช้ภาษาโดยอัตโนมัติ จะเป็นวิธีที่ไวที่สุด...
    คำตอบ (5)