มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

ระหว่างความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์กับความเจริญทางด้านศีลธรรมอย่างไหนจะมีคุณประโยชน์ต่อโลกและมนุษย์มากกว่ากัน ?
13 มี.ค. เวลา 05:00 • ปรัชญา • 13 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ควรตอบสนองมนุษย์ด้านกายภาพ ในด้านความจําเป็นต่อการดํารงค์ชีพเป็นหลัก ( ที่มี need เป็นหลักที่ไม่ใช่ want ) นั่นคือในเรื่องปัจจัย4, เทคโนโลยีที่จะมาตอบสนอง need เช่น ด้านอาหาร ความรู้ การศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย วิทยาการสมัยใหม่ที่มาปรับปรุุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ให้ดีขึ้น...
1
Sivaman
ขอบคุณสำหรับคำตอบที่ได้สาระละเอียดมากครับ 👍👍👍👍
คำตอบ (13)
 • วิทยาศาตร์ =สุขสบาย ศีลธรรม=สุขสงบ
  วิทยาศาตร์มีทั้งคุณและโทษอยู่ที่จิตใจของผู้เอาไปใช้ในทางใด มีโอกาสทั้งพัฒนาและทำลายมนุษย์และโลก
  ศีลธรรม คือความดีงามทางจิตใจไม่ทำร้ายมนุษย์ไม่ทำร้ายโลก
  Sivaman
  ขอบคุณครับ
 • มีคุณประโยชน์ต่อโลกและมนุษย์ ก็คือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ต่างๆ
  ส่วนด้านศีลธรรมถ้าไม่มี โลกก็จะโดนไฟเผาทั้งใบ
  กลายเป็นดาวแห่งไฟ และแตกเป็นเสี่ยง
  ความทันสมัยล้ำสมัยต่างๆนาๆ ก็จะสลายไหม้ไปหมดเช่นกัน
 • ไม่สามารถเทียบกันได้ค่ะ แต่ความเจริญทางวิทยาศาสตร์นั้น อาศัยแค่คนที่มีความรู้สูงไม่ต้องทุกคน ก็สามารถสร้างความเจริญ ความสุขสบายให้โลกได้
  ส่วนความเจริญด้านศีลธรรมนั้น ลำบาก เพราะไม่ใช่ของสำเร็จรูป คนหนึ่งทำดีเพื่อโลกทั้งโลกสันติ สุขสงบ ก็เป็นไปไม่ได้ ทุกคนต้องทำด้วยตัวเอง เป็นสิ่งเฉพาะตัว ซึ่งนับ...
  Sivaman
  ขอบคุณครับ
 • ไม่ว่าความเจริญด้านวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปแค่ไหนก็ตาม การมีประโยชน์ต่อโลก และมนุษย์นั้นต้องอาศัยความเจริญด้านศีลธรรม คุณธรรมในตัวของผู้ใช้ที่จะก่อเกิดประโยชน์ต่อโลก และมวลมนุษย์ได้เพราะการกระทำการใช้นั้นเป็นเพื่อส่วนรวม
  ถ้ามองในแง่ประโยชน์ต่อโลกและมนุษย์นั้นไม่ว่าความเจริญด้านวิทยาศาสตร์จะอยู่ระดับไ...
  Sivaman
  ขอบคุณครับ
 • มีบ้านมีรถ มีสิ่งอำนวยความสะดวก​ แต่ครอบครัว​อยู่​ไม่เป็นสุข​ ข้างนอกก็ปล้นฆ่าแย่งชิงก็ไม่ไหวนะ​ เอาศีลธรรมก่อนดีกว่า​ครับ​
  Sivaman
  ขอยคุณครับ
 • ควรมีควบคู่กันไปค่ะ เพื่อสร้างความสมดุลให้โลกใบนี้ค่ะ
  หากวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าแต่ศีลธรรมถดถอย จะมีแต่ความวุ่นวายในโลกนี้...
  Sivaman
  ขอบคุณครับ
 • ความเจริญทางศีลธรรมช่วยให้ประชาชนมีเมตตาเมื่อมีเมตตาสมาธิจะดี สมาธิดีปัญญาดีจะคิดค้นสร้างความเจริญทางวิทยาศาสตร์ได้ลึกล้ำมากขึ้น เช่น ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา คิดค้นวิธีการลงจอดของยานอวกาศไปดวงจันทร์ให้นาซ่าได้จากการนั่งสมาธิ หรือชาวอียิปต์สร้างสิ่งก่อสร้างด้วยการคำนวณเชิงลึกอย่างละเอียดได้เพราะมีสมาธิดี ไม่ฟุ้งซ่าน...
  Sivaman
  ขอบคุณครับ
 • โลกจะเจริญไปด้วยวัตถุสิ่งของที่จะมาบำรุงบำเรอกายมนุษย์ ที่จิตแต่ละดวงก็มาอาศัยกายมนุษย์ มากินมานอน มาสนุกสนาน สร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ สร้างแล้วก็มาเอามาทำลายมนุษย์ด้วยกันเองบ้าง ไม่นึกสงสารเห็นอกเห็นใจกัน สร้างสิ่งต่างๆมากมาย เสาะแสวงหาหาอะไรมากมากมาย ทั้งที่มีเวลาอยู่ในโลกนี้ แค่แปดสิบปีร้อยปี บางคนก็อยู่ไม่ถึงเสียอีก เป...
  Sivaman
  ขอบคุณครับ
 • วิทยาศาสตร์ช่วยเรื่องสะดวกสบาย​ ศีลธรรมช่วยเรื่องความสงบเรียบร้อย​ คิดเอาครับ
  Sivaman
  ขอบคุณครับ
 • ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ควรตอบสนองมนุษย์ด้านกายภาพ ในด้านความจําเป็นต่อการดํารงค์ชีพเป็นหลัก ( ที่มี need เป็นหลักที่ไม่ใช่ want ) นั่นคือในเรื่องปัจจัย4, เทคโนโลยีที่จะมาตอบสนอง need เช่น ด้านอาหาร ความรู้ การศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย วิทยาการสมัยใหม่ที่มาปรับปรุุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ให้ดีขึ้น...
  1
  Sivaman
  ขอบคุณสำหรับคำตอบที่ได้สาระละเอียดมากครับ 👍👍👍👍