คำถาม

ถ้าให้เลือกระหว่าง ไสยศาสตร์ vs วิทยาศาสตร์ เรื่องราวแบบไหนมีอิทธิพลกับความรู้สึก หรือวิถีชีวิตของคุณมากกว่ากันคะ?
15 เม.ย. เวลา 14:03 • ความคิดเห็น • 13 คำตอบ
คำตอบ (13)
 • วิทยาศาสตร์✌️✌️✌️✌️
  23 รับชม
  • ได้ยินมาว่า แต่ก่อนโบราณนานมาก็เป็นเรื่องไสยศาสตร์ พอต่อมาในเรื่องเดียวกัน กลับกลายเป็นวิทยาศาสตร์ เช่นเรื่องจิตเสกได้
   อย่างโยคี เสกอะไรไม่รู้ ก็กลายเป็นกระต่าย ตอนนี้กลายเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ไปแล้ว เพราะการค้นพบว่ามนุษย์มีพลังในตัว ตอนนี้ศึกษากันอุตลุด...
   46 รับชม
   • วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่พิสูจน์ตามความเป็นจริง ไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่มนุษย์เชื่อต่อ ๆ กันมา สิ่งที่ควรเชื่อคือเชื่อเรื่อง “กฏแห่งกรรม”( กรรม หมายถึง การกระทำ )
    62 รับชม
    • อิทธิพลต่อความรู้สึกต้องเป็นไสยศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ก็จบไม่ได้ค้างคาในความรู้สึก ไสยศาสตร์ยังคงมีอิทธิพลต่อคนเรามากกว่าในเรื่องที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ และยังคงมีอยู่ในชีวิตเราที่เห็นได้ง่ายสุดก็คือ พิธีกรรมต่างๆ
     113 รับชม
     • วิทยาศาสตร์คะ
      206 รับชม
       926398
       วิทยาศาสตร์
      • วิถีชีวิตและความเชื่อของเรา
       ใช้วิถีพุทธแท้ เสริมกับฟิสิกส์ ( ด้านเวลาที่พอเหมาะ ) อีกนิดนึงค่ะ
       237 รับชม
       • เลือกไม่ยึดทั้ง 2 ทางค่ะ แต่จะพยายามทำให้สมดุลไม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งค่ะ (ไม่แน่ใจว่าไสยศาสตร์นี่ ไสยดำหรือขาวแนวไหน ไสยที่หมายถึงศรัทธาการเชื่อว่ามีสิ่งอื่นนอกจากตนเองหรือไสยจนงมงาย ส่วนวิทยาศาสตร์ก็เป็นวิทย์ที่ใช้เหตุใช้ผลในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือวิทย์จนรั้นไม่ฟังใครเลย...
        186 รับชม
        • เรื่องราวของคำว่าจิต ที่มาอาศัยเรือนกายให้จิตอาศัย ที่ประกอบขึ้นมา ในทางพุทธ ที่เรียกกันว่า ขันธ์ห้า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในส่วนที่เป็นลักษณะของนามธรรม ที่อยู่ภายในกายนี้ที่มีความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ที่ไม่สามารถจับต้องได้ คือ เรื่องของเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ...
         387 รับชม
         • วิทยาศาสตร์ค่ะ เพราะมีชุดของคำอธิบายที่น่าเชื่อถือ เป็นเหตุเป็นผล พิสูจน์ได้ ทำซ้ำแล้วเหมือนเดิมมากกว่าค่ะ
          181 รับชม
          • ธรรมชาติ เหนือธรรมชาติ
           วิทยาศาสตร์ เหนือวิทยาศาสตร์
           หลอมรวม
           137 รับชม