มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

คิดว่าผีมีจริงมั้ย ?
9 พ.ค. เวลา 09:24 • นิยาย เรื่องสั้น • 6 คำตอบ
คำตอบ (6)
 • มีจริงครับ
 • ถ้าไม่เรียก "นามธรรมผู้ไร้กายเนื้อ" ว่า "ผี" ก็มีจริงนะคะ แต่สำหรับคนทำสมาธิไม่เป็นเช่นคนตอบ ก็มิใช่ว่าจะเห็นกันได้ง่ายๆ
  ถ้าไม่มีกรรมเกี่ยวข้องกัน และคลื่นจิตไม่ตรงกัน ก็สื่อสารหรือเห็นเขาไม่ได้หรอกค่ะ...
 • ผีไม่มีจริงหรอก
  ถ้าผีมีอยู่จริงเราต้องเห็นขี้ผีบ้างแหละ. อิอิอิอิ
  ผีไม่มีจริงหรอก. แต่ก็ไม่อยากเจอนะ
 • ผีก็คือวิญญาณ เพราะไร้สังขาร
  วิญญาณมีจริง
  แล้วแต่ว่าจะเป็นวิญญาณเทพ ผี เปรต สัมภเวสี ….
  แต่ถ้าคนที่คิดดี ทำดี พูดดี และส่งเสริมสอนให้คนอื่นคิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รักษ...
 • ไม่มีอ่ะ
 • ผี เทวดามีจริงหรือไม่ วิธีเห็นผีเทวดาไม่ต้องมีตาทิพย์ แค่รู้อริยสัจสี่เพราะผี เทวดามีอริยสัจสี่ เห็นอริยสัจสี่ก็เท่ากับเห็นผี เทวดา เทวดาก็ฟังธรรม บรรลุธรรมได้เช่นกัน.
  [๒๔๑] พระอรหันต์ เห็นอมนุษย์(ผี เทวดา)ได้ไม่เท่ากัน (มหาสมัยสูตร) 14/76/5...