มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

ถ้าเราเอาเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ล้นอยู่ไปลงทุน ซื้อหุ้นกู้ดิจิทัล จะได้มั้ยครับ มีความเสี่ยงเเค่ไหนครับ ?
22 พ.ค. เวลา 02:06 • หนังสือ • 3 คำตอบ
คำตอบ (3)
 • มีความเสี่ยงที่จะติดคุก เนื่องจากเป็นการยักยอกเงินส่วนรวม
  (เงินของสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน)
 • 1. เรื่องนำเงินสหกรณ์ฯ ไปซื้อหุ้นกู้หรือหุ้นกู้ดิจิทัลได้หรือไม่นั้นคงต้องเป็นเรื่องกฎระเบียบและนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณ์ฯว่าทำได้มากน้อยเพียงใด
  2. เรื่องความเสี่ยง การลงทุนให้หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ดิจิทัล ย่อมมีความเสี่ยงส่วนจะเสี่ยงมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ออกหุ้นกู้ ยกตัวอย่างเช่น หุ้นกู้ดิจิทัล...
  pech noothong
  ขอบคุณครับ
 • ส่วนตัวไม่คุ้มครับ เพราะสหกรณ์มีรายได้หลัก มาจากดอกเบี้ยกู้จากสมาชิก ที่มีการคัดกรองมาดี ถ้าไม่มีทุจริต ยังไงๆ ผลตอบแทนก็ดีกว่าและล้มยากกว่า ถ้าไม่มีทุจริตนะครับ
  pech noothong
  ขอบคุณครับ