คำถาม

ทุกวันนี้คนทุกคนมีพื้นฐานอยู่บนความเห็นแก่ตัวกันทุกคนใช่หรือป่าว ?
23 ก.ย. 2022 เวลา 09:21 • ปรัชญา • 18 คำตอบ
ถ้าความเห็นแก่ตัวนั้นมันคือสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองในด้านใดก็ตาม แต่สิ่งนั้นมันคือสิ่งที... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (18)
 • ทุกคนมีความเห็นแก่ตัวอยู่ในตัวไม่มากก็น้อยเพราะคนที่เรารักมากที่สุดคือตัวเอง
  • แล้วแต่การให้คำนิยาม
   - ถ้า ความไม่เห็นแก่ตัว หมายถึงการทำอะไรโดยนึกถึงตัวเองไม่ได้เลยจนถึงขั้นเบียดเบียนตัวเอง หรือ Low self-esteem เราว่า...คนเราควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเห็นแก่ตัวที่หมายถึงควรตระหนักรู้ในตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองใ...
   • เห็นแก่ตัวมี 2 แบบ
    แบบสมเหตุสมผล กับไม่สมเหตุสมผล...
    • เราคิดว่าทุกคนมีความเห็นแก่ตัวในตัวเองหมดค่ะ แตกต่างเรื่องกันไป
     เพียงแต่ต้องดูด้วยว่าเรื่องนั้นร้ายแรงต่อส่วนรวมหรือผู้อื่นแค่ไหน
     • คำว่า "เห็นแก่ตัว" มันตีความได้หลายมิติ
      ในยุคปากกัดตีนถีบ ยุคของการแข่งขันที่มีความรุนแรงสูงแบบนี้ ทุกคน ก็ต้องการเอาตัวเองรอดก่อน แบบนี้ จะเรียกว่า ความเห็นแก่ตัวไหม มันก็คือ ใช่
      ถ้าอยู่ในสังคมที่มีกฎเกณฑ์ กติกา ระเบียบ แต่เราไปละเมิดระเบียบนั้น การ...
      • คุณนึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองหรือปล่าว?
       คุณแบ่งปันให้คนอื่นก่อนที่จะแบ่งไว้ให้ตัวเองหรือปล่าว?
       คุณแบ่งปันความสุขให้คนอื่นก่อนให้ตัวองหรือปล่าว?
       ในบางข้อนั้นคุณอาจจะให้คนอื่นก่อน และบางข้อให้ตัวเองก่อน ดีงนั้น มีทั้...
       • เราว่าทุกคนแหละ ทำอะไรก็เพื่อตัวเองทุกคน คนทำดีก็อยาก มีความสุข สวรรค์
        • เพราะเราทุกคน ต่างรักตัวเองค่ะ..ถ้ามากไปและไปเบียดเบียนคนอื่นนั่นเรียกเห็นแก่ตัว แต่ถ้าไม่ได้เบียดเบียนใคร เค้าทำของเค้าเองก็ไม่ผิด..ค่ะ 🥰
         • เรื่องที่ว่าเกิดมามีสังขาร มีลมหายเข้าออก เรือนกายเป็นที่อาศัยของจิต ในเรือนกายก็มีอารมณ์ อารมณ์ที่บีบบังคับให้รักกายรักชีวิตของตน หมดกายเมื่อไหร่ จิตก็ไม่มีที่อาศัย
          การที่จิตมาอาศัยกาย ที่เค้าเรียก ว่ากายกรรม กายของผู้ที่มีกรรม กายกรรม...