คำถาม

การแยกรูปแยกนามในพุทธศาสนาเขาทำกันอย่างไรครับ สนใจคครับ ผมมคนความรู้ในพุทธศาสนาน้อยครับ ?
1 ธ.ค. 2022 เวลา 14:21 • ปรัชญา • 7 คำตอบ
คำตอบ (7)
 • แนะนำให้เข้าไปในยูทูปหาความรู้จากครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนอย่างถูกต้องเลยจะดีกว่านะคะ มีหลายท่านเลยในสายปฏิบัติเช่น พระอาจารย์ปราโมทย์ หลวงตามหาบัว
  หลวงพ่อชา และอีกหลายท่าน เพราะการปฏิบัติธรรมต้องมีครูบาอาจารย์ที่สอนอย...
  • เราเน้นแต่เรื่อง ~ กาย เวทนา จิต ธรรม น่ะค่ะะ 🤩
   • แยกรูปนามมิใช่คิดนึกเอา ลองตามฟังธรรมะให้เห็นภาพรวมก่อนนะใจเย็นๆ หาโอกาสฟัง ขณะที่ฟังก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วย ผู้รู้ตามที่จะนำเสนอมีประโยชน์มากคัดสรรมาแล้ว ลองฟังดูครับ
    พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก... อ่านต่อ
    • เอา​ง่ายๆ​เลย​นะ​ครับ.. รูป​คือ​ร่างกาย​/สิ่ง​ที่​มอ​งเห็น.. รูป​คือ​ธาตุ​4/ดิน​/นำ้​/ลม/ไฟ.. นามคือความ​รู้​สึก​/มอง​ไม่​เห็น​/แต่​สัมผัส​ได้.. นามคือความ​รู้​สึก​/ปรุงแต่ง​/คิด​/อารมณ์.. คุณ​ต้อง​อ่าน​ขันธ์​5นะ​แล้ว​จะ​เข้าใจ.. ของ​ท่าน​ประยุกต์​/ท่าน​พุทธ​ทาส.. อธิบาย​ได้​ดี​ม...
     • 1
     • ก่อนที่เรา จะไปพิจารณา เรื่องของขันธ์ห้า ที่เกี่ยวกับข้องกับสิ่งที่จิตเราอาศัยอยู่ จิตเราเป็นนามธรรม ..มาอาศัยภายในกายของคุณบิดามารดา ที่ประกอบขึ้นมาจากธาตุนะโม ธาตพ่อธาตุแม่ผสมกันขึ้นมา ก่อตัวขึ้นมาโดยมีกรรมของเราที่รวบรวมอยู่กับธาตทั้งสี่เก็บเหมือนพิมพ์เขียว ..ก่อขึ้นมาเป็นรูปค...
      • 2
      • เท่าที่เข้าใจนะครับ
       รูปคือกาย นามคือจิต (อทิสมานกาย)
       จิตมาอาศัยอยู่ในร่างกาย
       ร่างกายไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ร่างกาย...