คำถาม

เรื่องที่สำค้ญ ใช้บ่อย ในวิชาคณิตศาสตร์ มีอะไรบ้างคะ 💗🎉?
1 ธ.ค. 2022 เวลา 15:14 • การศึกษา • 8 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
1. การดำเนินการ บวก ลบ คูณ หาร
2. สถิติ (ดูแนวโน้มและมาตรฐานส่วนใหญ่)
3. พีทาโกรัส (ออกแบบอุปกรณ์เพื่อใช้งานบางอย่าง)
4. สมการ, การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (เพื่อเปรียบเทียบตัวเลขประกอบการตัดสิ...
    คำตอบ (8)