คำถาม

การบวชพระ คุณคิดว่ามีความสำคัญอยู่ไหม และถ้ามี คิดว่ามีความสำคัญอย่างไร ?
25 ธ.ค. 2022 เวลา 15:40 • ความคิดเห็น • 18 คำตอบ
คำตอบ (18)
 • การบวชพระเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยรักษาพุทธธรรมให้ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และดำรงอยู่ยาวนานสืบไป
  โดยเฉพาะในส่วนของการรักษาความถูกต้อง เพราะเป็นกระบวนการที่จะสร้างผู้ชำนาญการเป็นพิเศษทั้งปริยัติ และปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้...
  • 1
  • การบวชสำคัญกับพระที่สุด เพราะถ้าไม่บวชจะไม่เป็นพระ
   • 1
   • ถ้าเป็นพระอยู่วัดที่ดี สิ่งที่จะได้แบบจำต้องได้
    1. ความสงบ เพราะคุณละทิ้งหน้าที่ในโลกข้างนอก ไม่ต้องห่วงกังวลอะไรเลย โคตรสบาย ยกเว้นคุณยังไม่พร้อม
    2. ศึกษาธรรมะ แต่ที่จริงแล้วเป็นการศึกษาการใช้ชีวิต ให้เข้าใจชีวิต สิ่...
    • 1
    • หากคุณสามารถขัดเกลาจิตใจของคุณเองได้ก็ไม่จำเป็นค่ะ การบวชเพื่อเข้าไปซักฟอกจิตใจเพื่อกลับมารู้จักหน้าที่ของการได้มาเรียนรู้จักชีวิตได้เป็นอย่างดีค่ะ
     • 1
     • มี
      สอนให้ผู้ชายมีความอดทน
      ไม่นอกใจเวลาเมียท้อง
      เขามีวิธีรับมือกับความต้องการ...
      • 1
      • อุบายของบรรพบุรุษที่ให้บวชในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น ก่อนแต่ง บวชเมื่ออายุครบ บวชหน้าไฟ ฯลฯ มีหลายเหตุผล เช่น
       1.เป็นโอกาสให้ผู้ชายได้ศึกษาพระธรรม หากเข้าถึงธรรมในระดับ...
       • 2
       • สำคัญ.. ชายไทยควรบวช
        - เพื่อสืบทอดพระศาสนา
        - เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม(แทนคุณพ่อแม่)
        - เพื่อฝึกตน ได้ทบทวนจิตใจตนเอง
        • 1
        • คุณคิดว่าการบวชคือประเพณีหรือครับ ถึงถามว่ายังสำคัญอยู่ไหม แสดงว่าคุณไม่เคยเข้าใจการบวชเป็นพระแน่ ๆ
         บอกตรง ๆ ว่ามันไม่สำคัญอะไรเลยครับ...
         • 1
         • ปราชญ์สมัยโบราณเชื่อว่า
          มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องรับการฝึกฝนขัดเกลา
          มนุษย์ยังเป็นสัตว์ที่ฝึกฝนได้
          แต่การฝึกฝนจำเป็นต้องมี...
          • 1
          • สำคัญไม่สำคัญขึ้นกับคนแต่ล่ะคนจะคิดค่ะไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะค่ะ แต่ป้าว่ามันเป็นวัฒนธรรม ประเพณี ของแต่ล่ะท้องถิ่น ที่ส่งต่อกันมา
           พออายุมาก ถึงเข้าใจ บางที่เราก็ต้องฝึกที่ฝืนความต้องการของตัวเอง ความถูกใจชั่วครู่ชั่วยาม มันคือการฝึกตนเอง...
           • 1