ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ประเทศไทยจะอยู่ฝั่งไหน แล้วทหารไทยจะมีศักยภาพในการเข้าร่วมสงครามไหม เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยที่อยู่ท่ามกลางเพื่อนบ้านที่เป็นระบอบเผด็จการแอบแฝงหมดเลย ?
2 มิ.ย. 2023 เวลา 01:04 • ความคิดเห็น • 13 คำตอบ
คำตอบ (13)