ความคิดเห็นบนคำถาม

ทุคติภูมิ อบายภูมิ 2 คำนี้ มีจริงใช่ไหมครับ สามารถวัดผลได้จากชีวิตปัจจุบันไหมครับ และรูปแบบของทุคติภูมิกับอบายภูมิ ทั้ง2คำนี้เหมือนกันไหม แล้วมีรูปแบบของมันหรือเปล่าครับ อธิบายเพื่อพิสูจน์ได้ไหม?
10 มิ.ย. เวลา 11:15 • ความคิดเห็น • 11 คำตอบ
รู้ไว้เพื่อการศึกษา ผมค้นหาในเว็บแล้วเกิดความสับสน ระหว่าง 2 คำนี้
คำตอบ (11)