Kid the rich

rastaman

สรุป มาตรการช่วยเหลือของ AOT ต่อ คิงเพาเวอร์
เมื่อไม่นานมานี้ เราอาจได้ยินกระแสข่าวมาตรการเยียวยา
ผู้ประกอบการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย หรือ AOT
กระแสที่หลายฝ่ายทั้งนักวิเคราะห์ นักลงทุน และประชาชน วิพากษ์วิจารณ์กัน ก็คือ มาตรการของ AOT เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่ม หรือไม่
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบริษัท คิง เพาเวอร์ ผู้ได้รับสัมปทานพื้นที่ค้าปลีกรายใหญ่ในส...อ่านต่อ