เศรษฐกิจโลก 100 ปี

10 ตอน
อัปเดตล่าสุด 8 ก.ค. 2019
มนุษย์อยู่บนโลกใบนี้มาเป็นเวลา 200,000 ปี แต่หากถามว่า ช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์มากที่สุด
10 ตอน