Blockdit Logo (Mobile)

ตะลุยดินแดนมหัศจรรย์ 1,000โรค ไปกับพยาบาลวิชาชีพอิสระ🚨

อัปเดตล่าสุด 27 ก.พ. 2020 เวลา 13:20
34 ตอน
#เนิ้ต #พยาบาลวิชาชีพอิสระ💉 ขอเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันบนความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้ โดยหยิบเรื่องง่ายๆใกล้ตัวมาให้ได้อ่านกันอย่างสนุกสนาน และนำไปใช้ในการดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน
34 ตอน