ซีรีส์

THE STANDARD ECONOMIC FORUM . The World After Covid-19: How Thailand Wins in the Next Normal

5
ตอน
อัปเดตล่าสุด 18 พ.ค. 2020
มิติใหม่ของ Virtual Conference กับครั้งแรกที่ผู้นำทุกภาคส่วนในสังคมจะมาร่วมกันหายุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยควรก้าวต่อไปหลังผ่านพ้นวิกฤต
5 ตอน