มีบัญชีอยู่แล้ว?

ปณิดคิดเงิน Season 2

อัปเดตล่าสุด 24 ก.ค. 2021 เวลา 07:56
30 ตอน
เพราะเรื่องเงินอยู่รอบตัวเรา แต่หลายคนถนัดแต่หาและใช้จ่าย ถ้าบริหารการเงินดีๆ ไม่ว่าจะลงทุน ออม การต่อยอด และความเข้าใจในมิติต่างๆ เรื่องเงิน รวมถึงมาตรการของทางรัฐที่มีผลต่อชีวิตเรา ก็จะยิ่งทำให้การใช้ชีวิตง่ายและสนุกขึ้น
30 ตอน