มีบัญชีอยู่แล้ว?

ปณิดคิดเงิน Season 3

อัปเดตล่าสุด 14 พ.ย. 2021 เวลา 11:09
6 ตอน
เพราะเรื่องเงินอยู่รอบตัวเรา แต่หลายคนถนัดแต่หาและใช้จ่าย ถ้าบริหารการเงินดีๆ ไม่ว่าจะลงทุน ออม การต่อยอด และความเข้าใจในมิติต่างๆ เรื่องเงิน รวมถึงมาตรการของทางรัฐที่มีผลต่อชีวิตเรา ก็จะยิ่งทำให้การใช้ชีวิตง่ายและสนุกขึ้น
6 ตอน