มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • สิริ
  siri555
  • 732
   โพสต์
  • 41
   ผู้ติดตาม
  • 401
   กำลังติดตาม
  • ศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้พระพุทธเจ้า เคารพพระธรรม เคารพพระสงฆ์(สาวก) มีศีล5บริบูรณ์ สุตตะมีธรรมในใจเสมอ จาคะทานคือการให้อภัย ปัญญาเห็นโลกนี้ไร้สาระ เราคืออัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าเมตไตรย์... ดูเพิ่มเติม
  • เผยแผ่พุทธวจนคำสอนที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้าโดยตรง
  • พุทธวจน คำสอนที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้าโดยตรง
  • อาศัยอยู่ที่ Ang Thong, Thailand