Supoth Meechart

Supoth Meechart
supoth

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ เป็นวันคล้ายวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตอนเช้าได้มีพิธีสักการะพระอริยพรหม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอนุสาวรีย์อาจารย์ประภา ประจักษ์ศุภนิติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ท่านแรก ที่สร้างรากฐานแห่งเรา พระจอมเกล้าธนบุรี ให้มีความก้าวหน้าจนถึงปัจจุบ...ดูเพิ่มเติม