• ตะล่อม
  talom
  • 3
   โพสต์
  • 2
   ผู้ติดตาม
  • 0
   กำลังติดตาม
  • ตัวฉันก็คือตัวฉัน สิ่งที่รวดเร็วที่สุดก็คือความคิด ไม่ว่าความคิดนั้นจะถูกหรือผิด เวลา...คือสิ่งที่ตัดสิน
  • ศาสตร์ความคิดทำให้ชีวิตมีความสุข
  • การศึกษาความคิด ศึกษาทั้งชีวิต