นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บข้อมูล

 • เราเก็บเนื้อหาของโพสต์ การติดต่อสื่อสาร และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณใช้งานบน Blockdit รวมถึงข้อมูลการลงทะเบียน สร้างหรือแชร์โพสต์ และติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นบน Blockdit ข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมข้อมูลในโพสต์ เช่น ขนาดรูป และข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด และเพศ
 • เราเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Blockdit ของคุณ เช่น ชนิดของโพสต์ที่คุณเห็น หรือมีส่วนร่วม และระยะเวลาการใช้งาน Blockdit ของคุณ เช่น เราบันทึกการใช้งานล่าสุด โพสต์ วิดีโอ พอดแคสต์ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณเห็นบน Blockdit
 • เราเก็บข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินบน Blockdit ของคุณ
 • เราเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน Blockdit รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ ฮาร์ดแวร์และเวอร์ชันของซอฟแวร์ รหัสยืนยันตัวตน และรหัสอุปกรณ์ เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าอุปกรณ์ที่คุณอนุญาตให้เราเข้าถึง เช่น กล้อง หรือ รูปภาพ

การใช้งานข้อมูล

 • เราใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมือนใคร และเกี่ยวข้องกับคุณ
 • เราใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการพัฒนา และทดสอบ Blockdit
 • เราใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการยืนยันบัญชีและการใช้งาน ต่อต้านพฤติกรรมการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ตรวจจับและป้องกันสแปมและประสบการณ์ที่ไม่ดีอื่น ๆ รักษาความสมบูรณ์ของ Blockdit รวมถึงสนับสนุนความปลอดภัยบน Blockdit
 • เราใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการและนโยบายการใช้งานอื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูล

 • เมื่อคุณใช้แอป เว็บไซต์ หรือบริการอื่น ๆ ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของเรา บริการเหล่านั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโพสต์ที่คุณสร้างหรือแชร์

การจัดการข้อมูล

 • เราเก็บข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลนั้น ๆ ไม่จำเป็นสำหรับการให้บริการอีกต่อไป หรือจนกว่าบัญชีของคุณถูกลบ นี่เป็นการตัดสินใจตามกรณีที่ขึ้นกับธรรมชาติของข้อมูล เหตุผลของการเก็บและการนำไปใช้ของข้อมูล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือความจำเป็นในการเก็บรักษา เช่น เมื่อคุณค้นหาข้อมูลบน Blockdit คุณสามารถเข้าถึงหรือลบการค้นหาในประวัติการค้นหาของคุณเมื่อใดก็ได้ แต่บันทึกการค้นหาจะถูกลบหลังจากนั้น 3 เดือน

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผล เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

เราพยายามอย่างยิ่งในการจัดหาฟีเจอร์ต่างๆ ในบริการฯ ของเราซึ่งช่วยให้ท่านสามารถแก้ไขโปรไฟล์ของท่านให้มีความเป็นการส่วนตัว รวมทั้งสามารถตั้งค่า และจัดการการเก็บรวบรวม การใช้ รวมถึงการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผล ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการแก้ไข สิทธิ์ในการลบ สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิ์ในการส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิ์ในการยืนยันว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ และสิทธิ์ในการขอให้ตรวจสอบการประมวลผลโดยอัตโนมัติใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ภายในขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ท่านยังมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราดำเนินการในบางกรณี

เราพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการฯ ที่จะช่วยให้ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านบนแอปพลิเคชัน Blockdit แก้ไขโปรไฟล์ของท่าน ตั้งค่าการเก็บรวบรวม การใช้ และการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตั้งค่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งรวมถึงการตั้งค่าการเปิดเผยโพสต์ การเลือกไม่รับโฆษณา และการลบบัญชีของท่าน ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า ท่านไม่มีข้อมูลเก่าหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอยู่ในระบบและกรุณาอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ

กรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิ์ของท่านในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่สามารถยืนยันได้ในบริการฯ ของเรา การแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราแจ้งให้ทราบ หรือใช้สิทธิ์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ท่านสามารถติดต่อเราโดยอีเมลไปที่ app@blockdit.com

หลังจากยืนยันตัวตนของท่านแล้ว เราจะตอบกลับคำขอดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านต้องการส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านสามารถส่งมาได้ที่ที่อยู่ของเราที่ระบุไว้ด้านล่างของนโยบายฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม หากได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นๆ ของท่านหรือบุคคลอื่น
 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีแนวโน้มที่จะขัดต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา
 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ
 • เมื่อท่านไม่สามารถยืนยันตัวตนตามคำขอให้เปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือ
 • เราได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิเสธคำขอของท่าน

ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการฯ ของเราอีกต่อไป หรือหากท่านเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Blockdit ซึ่งข้อมูลนั้นมีความจำเป็นสำหรับเราในการให้บริการฯ ในการนี้ท่านอาจเลือกที่จะลบบัญชีของท่านทั้งหมด

อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมของท่านย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วแก่เราโดยชอบด้วยกฎหมาย ในกณีที่ท่านมีคำขอหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาโดยอีเมลที่ app@blockdit.com

ท่านอาจเสียค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ์ของท่านตามขั้นตอนและนโยบายอื่นๆ ของเรา เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอื่น

นโยบายของ Blockdit

Blockdit เป็นพื้นที่สำหรับสร้างสรรค์เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงใน Blockdit

 • เนื้อหาที่สร้างความเข้าใจผิดหรือไม่เป็นความจริง
 • เนื้อหาที่สร้างความไม่พอใจแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล
 • เนื้อหาที่แสดงถึงความเกลียดชังต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล
 • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรืออาชญากรรม
 • เนื้อหาลามกอนาจาร
 • เนื้อหาที่มีข้อความเกินจริง
 • เนื้อหาที่เชิญชวนให้เข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายหรือการขายตรง
 • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
 • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์
 • เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

ถ้าคุณพบเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของ Blockdit กรุณากดรายงานโพสต์ดังกล่าวโดยกดปุ่มรายงานที่อยู่ในตำแหน่งบนขวาของโพสต์นั้น ๆ

สังคม Blockdit ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานมากที่สุด

 • Blockdit ไม่มีระบบเพื่อน ผู้ใช้งานทุกคนเป็นอิสระต่อกัน
 • เจ้าตัวเท่านั้นที่สามารถเห็นผู้ติดตามของตนได้
 • เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้นที่สามารถเห็นความรู้สึกที่ผู้ใช้งานแสดงต่อโพสต์นั้น ๆ
 • ผู้ใช้งานและเจ้าของเพจสามารถแบนผู้ใช้งานหรือเพจอื่นเพื่อไม่ให้มีส่วนร่วมกับโพสต์ของตนได้
 • ในหน้าสำรวจ ผู้ใช้งานสามารถซ่อนโพสต์จากผู้ใช้งานอื่นหรือเพจที่ไม่ต้องการได้
 • ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มบัตรเครดิต หรือลบบัตรเครดิตที่มีอยู่ออกจาก Blockdit ได้

เราเข้าถึง เก็บรักษา และส่งต่อข้อมูลของคุณให้กับผู้บังคับใช้กฎหมาย

 • เพื่อตอบสนองต่อคำขอทางกฎหมาย เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หมายศาล หากเราเชื่ออย่างสุจริตว่ากฎหมายกำหนดให้เราปฏิบัติเช่นนั้น
 • เมื่อเราเชื่ออย่างสุจริตว่ามีความจำเป็นต้องตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดเงื่อนไขหรือนโยบายของเรา หรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายอื่น ๆ เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และผลิตภัณฑ์ของเรา คุณ และผู้อื่น รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนทางกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราได้รับ สามารถถูกเข้าถึงและเก็บรักษาในระยะเวลาที่ถูกขยายออกไป ในกรณีที่ข้อมูลนั้นมีความเกี่ยวข้องกับคำขอหรือความผูกพันทางกฎหมาย การสอบสวนของรัฐบาล หรือการตรวจสอบการละเมิดเงื่อนไขหรือนโยบายของเรา หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ เรามีการเก็บข้อมูลบัญชีที่ถูกปิดการใช้งานเนื่องจากการละเมิดกฎเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี เพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดซ้ำ

ติดต่อเรา

 • หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาส่งอีเมลมาที่ app@blockdit.com.