นโยบายความเป็นส่วนตัว
icon

บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Blockdit ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน อันเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นรากฐานในการสร้างความปลอดภัยของการใช้งานบนแพลตฟอร์ม บริษัทฯ จึงยึดมั่นและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎเกณฑ์ทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้ง และชี้แจงรายละเอียดในการ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎเกณฑ์ทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. การเก็บข้อมูล

1.1 ข้อมูลที่คุณให้เรา

เราเก็บข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรง เช่น ข้อมูลที่คุณแบ่งปันให้กับเราโดยตรงเมื่อคุณสร้างบัญชี สร้างโพสต์ผ่าน Blockdit สื่อสารกับเราผ่านแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือผู้ใช้งาน หรือสื่อสารกับเราผ่านทางอื่น โดยตัวอย่างของข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บประกอบด้วย 

ประเภทของข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูลในการระบุตัวตนผู้ใช้งาน ชื่อ ชื่อที่แสดง ชื่อผู้ใช้งาน ประวัติ ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด เพศ ข้อมูลธุรกิจ รูปโปรไฟล์
ข้อมูลที่มาจากเนื้อหา หรือการใช้งาน รูป โพสต์ ความคิดเห็น วิดีโอ ไฟล์เสียง และซีรีส์ หรือเนื้อหาต่างๆ ที่คุณเผยแพร่ หรือแบ่งปันผ่านแพลตฟอร์มของเรา

หากคุณปฏิเสธในการให้ข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำสัญญา หรือดำเนินการตามสัญญากับคุณ หรือข้อมูลที่จำเป็นที่บริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย เราอาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการทำสัญญา หรือการดำเนินการตามสัญญา หรืออาจยุติความสัมพันธ์ใดๆ ที่มีอยู่กับคุณ

1.2 ข้อมูลที่เราเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา

ในบางกรณี เราจะเก็บข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ อาทิ

ประเภทของข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูลกิจกรรม และประวัติการใช้งาน เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบน Blockdit เช่น ประวัติการอ่าน และเมื่อคุณแชร์โพสต์ ติดตามบัญชีอื่น และฟังพอดแคสต์
ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งาน เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึง Blockdit ของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครือข่ายที่คุณใช้ เช่น รุ่นของอุปกรณ์ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ ที่อยู่ IP ประเภทบราวเซอร์ และเวอร์ชันของแอป นอกจากนี้ เรายังมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบน Blockdit อีกด้วย เช่น เวลาในการเข้าถึง หน้าที่เข้าไปรับชม และโพสต์ที่ถูกคลิก
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) หรือข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรบนเครือข่าย
ข้อมูลที่เก็บโดยคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน เราใช้เทคโนโลยีการติดตาม เช่น คุกกี้และเว็บบีคอน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณ คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณหรือในหน่วยความจำของอุปกรณ์ ที่ช่วยเราพัฒนา Blockdit และประสบการณ์ของคุณ เช่น ดูฟีเชอร์ของ Blockdit ที่ได้รับความนิยม และนับการเข้าชม เว็บบีคอน (หรือที่เรียกว่า “พิกเซลแท็ก” หรือ “เคลียร์ GIF”) คือภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้บน Blockdit เพื่อช่วยส่งคุกกี้ นับการเข้าชม และทำความเข้าใจการใช้งาน เรายังทำงานร่วมกับผู้ให้บริการวิเคราะห์ที่เป็นบุคคลที่สามที่ใช้คุกกี้ เว็บบีคอน ตัวระบุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Blockdit ของคุณ รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ เว็บเบราว์เซอร์ ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ หน้าที่เข้าไปรับชม เวลาที่ใช้ในหน้าเว็บหรือในแอป และโพสต์ที่ถูกคลิก Blockdit อาจใช้ข้อมูลนี้ในการวิเคราะห์และติดตามข้อมูล กำหนดความนิยมของเนื้อหาบางส่วน ส่งมอบเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของคุณใน Blockdit และทำความเข้าใจกิจกรรมออนไลน์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น
1.3 ข้อมูลที่เราเก็บจากแหล่งอื่น

เราได้รับข้อมูลจากแหล่งบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากโซเชียลเน็ตเวิร์ก ผู้ให้บริการบัญชี และผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ หากคุณสร้างหรือเข้าสู่ระบบบัญชี Blockdit ของคุณผ่านแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม (เช่น Apple, Facebook หรือ Google) เราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างจากแพลตฟอร์มนั้นได้ เช่น ชื่อและรูปโปรไฟล์ของคุณ ตามขั้นตอนการอนุญาตที่กำหนดโดยแพลตฟอร์มดังกล่าว

1.4 ข้อมูลที่เราได้รับ

เราอาจได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณเพิ่มเติมจากการคำนวณ ประมวลผล หรือการอนุมานจากข้อมูลของคุณที่ได้รับข้างต้น ตัวอย่างเช่น เราอาจทราบความชอบ (Preference) ในเนื้อหา ของคุณโดยอนุมานจากบทความที่คุณอ่าน หรือเพจต่างๆ ที่คุณติดตาม 

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูล

จากข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับข้างต้น เรามีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ รายละเอียด
เพื่อการใช้งาน Blockdit
 • เพื่อการสมัครสมาชิกเป็นผู้ใช้งาน การยืนยันตัวตน และการเข้าสู่ระบบ
 • เพื่อการแสดงโปรไฟล์และข้อมูลต่างๆ แก่บุคคลอื่นตามที่คุณกำหนด
 • เพื่อให้การให้บริการของเราเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สะดวก และปลอดภัย
 • เพื่อคัดเลือกและการแสดงผลเนื้อหาต่างๆ ซึ่งคุณเป็นผู้กำหนด
 • เพื่อให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นบนแพลตฟอร์มได้
 • เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพของแพลตฟอร์มตามที่คุณแจ้งหรือร้องขอ
 • เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายการใช้งานที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อให้คุณสามารถสร้างรายได้ หรือใช้บริการที่มีค่าใช้จ่ายบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการการซื้อขายสินค้า บริการ หรือทำธุรกรรมต่างๆ
 • เพื่อให้คุณสามารถจัดการบัญชี และความเป็นส่วนตัวของคุณได้
เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งาน Blockdit ที่ดี
 • เพื่อในการคัดเลือก และนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมือนใคร และเกี่ยวข้องกับคุณ
 • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการในการพัฒนา และทดสอบระบบของ Blockdit
 • เพื่อป้องกันพฤติกรรมการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ตรวจจับและป้องกันสแปมและประสบการณ์ที่ไม่ดีอื่น ๆ รักษาความสมบูรณ์ของ Blockdit รวมถึงสนับสนุนความปลอดภัยบน Blockdit
 • เพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน เช่น แสดงการแจ้งเตือน การเข้าถึงไฟล์ การเข้าถึงข้อมูลตำแหน่ง ซึ่งคุณเป็นผู้กำหนดและให้ความยินยอมตามมาตรฐานของอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน
 • เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบริการ การวิเคราะห์การใช้งานด้านบริการ การสำรวจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การพิจารณาการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้กระบวนการที่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลได้ (Anonymization) และอยู่ภายใต้มาตรฐานการรักษาปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม
 • เพื่อการดำเนินการภายใน แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบ วิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้
 • เพื่อตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย รวมถึงเพื่อการสอบสวนหรือตรวจสอบภายในด้านต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัย ด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น
 • เพื่อปกป้องการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัท บุคคลากร และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่น
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัท รวมถึงเยียวยา ป้องกัน หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือการสื่อสารการตลาด หากคุณให้ความยินยอมแก่เรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำสินค้าหรือบริการที่คุณอาจสนใจ หรือเหมาะสมกับคุณ

3. การเปิดเผยข้อมูล

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ใช้งาน Blockdit คนอื่น ๆ โดยหากคุณใช้ Blockdit ในการเผยแพร่เนื้อหา แสดงความคิดเห็น หรือส่งข้อความส่วนบุคคล ข้อมูลบางประเภทเกี่ยวกับคุณจะมองเห็นได้โดยผู้อื่น เช่น ชื่อของคุณ รูป ประวัติ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณให้กับเรา และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมบน Blockdit ของคุณ (ผู้ติดตาม ผู้ที่คุณติดตาม โพสต์ การแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น และข้อความ)
 • เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการ และที่ปรึกษาที่ต้องการการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการกับเรา เช่น บริษัทที่ให้ความช่วยเหลือด้านเว็บโฮสติ้ง การเก็บข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ การวิเคราะห์ การดำเนินการชำระเงิน การป้องกันฉ้อโกงและความปลอดภัย การให้บริการลูกค้า การติดต่อสื่อสาร และการให้บริการทางการตลาด
 • เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากเราเชื่อว่าการเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย เช่น การเปิดเผย หรือส่งข้อมูลตามการร้องขอของศาล หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย หากเราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกระบวนการทางกฎหมาย เราจะแจ้งให้คุณทราบ ยกเว้นเราโดนบังคับด้วยกฎหมายหรือเราเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้อื่นเป็นอันตรายหรือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวและคัดค้านการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานของ Blockdit ที่เราเชื่อว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม
 • เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับทนายและที่ปรึกษามืออาชีพ เมื่อเราต้องการได้รับคำแนะนำหรือเพื่อปกป้องและจัดการความสนใจทางธุรกิจของเรา
 • เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการควบรวม การขายสินทรัพย์ของบริษัท การจัดหาเงิน หรือการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของเราโดยบริษัทอื่น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกแบ่งปันระหว่าง Blockdit และบริษัทในเครือของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงบริษัทอื่นๆภายใต้การควบคุมหรือการเป็นเจ้าของร่วมกัน
 • เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความยินยอมของคุณหรือตามที่คุณต้องการ
 • เราแบ่งปันข้อมูลรวม สถิติ หรือข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนซึ่งไม่สามารถใช้ระบุตัวคุณได้

4. การจัดการข้อมูล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทฯ มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ เช่น การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และผู้รับข้อมูลจากบริษัท มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จนกระทั่งข้อมูลนั้น ๆ ไม่จำเป็นสำหรับการให้บริการ หรือเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้นอีกต่อไป หรือจนกว่าบัญชีของคุณถูกลบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะ คุณสมบัติ หรือข้อจำกัดทางเทคนิคของข้อมูลแต่ละชนิด วัตถุประสงค์ของการเก็บและการนำไปใช้ของข้อมูล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือความจำเป็นในการเก็บรักษา เช่น เมื่อคุณค้นหาข้อมูลบน Blockdit คุณสามารถเข้าถึงหรือลบการค้นหาในประวัติการค้นหาของคุณเมื่อใดก็ได้ แต่บันทึกการค้นหาจะถูกลบหลังจากนั้น 3 เดือน เป็นต้น

5. สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เว้นแต่เราจะมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของคุณโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 1. สิทธิในการถอนความยินยอม - คุณมีสิทธิในการถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเคยให้ความยินยอมไปแล้ว
 2. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล - คุณมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้เก็บรักษาไว้
 3. สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล – คุณมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก
 4. สิทธิคัดค้าน - คุณมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ 
 5. สิทธิในการขอให้ลบ - คุณมีสิทธิในการขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ ในกรณีที่หมดความจำเป็น หรือไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
 6. สิทธิในการขอให้ระงับ - คุณมีสิทธิในการขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง หรืออยู่ในระหว่างที่เรา พิจารณาคำขอในการใช้สิทธิคัดค้านของคุณ หรือในกรณีที่คุณขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลาย 
 7. สิทธิในการขอแก้ไข - คุณมีสิทธิในการขอให้เราดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 8. สิทธิในการร้องเรียน - คุณมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราพยายามอย่างยิ่งในการจัดหาฟีเชอร์ต่างๆ ในบริการฯ ของเราซึ่งช่วยให้คุณสามารถแก้ไขโปรไฟล์ของคุณให้มีความเป็นการส่วนตัว รวมทั้งสามารถตั้งค่า และจัดการการเก็บรวบรวม การใช้ รวมถึงการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เราพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการฯ ที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณบนแอปพลิเคชัน Blockdit แก้ไขโปรไฟล์ของคุณ ตั้งค่าการเก็บรวบรวม การใช้ และการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และตั้งค่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งรวมถึงการตั้งค่าการเปิดเผยโพสต์ การเลือกไม่รับโฆษณา และการลบบัญชีของคุณ ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า คุณไม่มีข้อมูลเก่าหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอยู่ในระบบและกรุณาอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ

กรณีที่คุณต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือใช้สิทธิ์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ คุณสามารถติดต่อเราโดยอีเมลไปที่ dpo@ltmh.com และ app@blockdit.com

หลังจากยืนยันตัวตนของคุณแล้ว เราจะตอบกลับคำขอดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ในกรณีที่คุณต้องการส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร คุณสามารถส่งมาได้ที่ที่อยู่ของเราที่ระบุไว้ด้านล่างของนโยบายฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม หากได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นๆ ของคุณหรือบุคคลอื่น
 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีแนวโน้มที่จะขัดต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา
 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ
 • เมื่อคุณไม่สามารถยืนยันตัวตนตามคำขอให้เปิดเผยข้อมูลของคุณ หรือ
 • เราได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิเสธคำขอของคุณ

ในกรณีที่คุณไม่ต้องการใช้บริการฯ ของเราอีกต่อไป หรือหากคุณเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Blockdit ซึ่งข้อมูลนั้นมีความจำเป็นสำหรับเราในการให้บริการฯ ในการนี้คุณอาจเลือกที่จะลบบัญชีของคุณทั้งหมด

อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมของคุณย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมไปแล้วแก่เราโดยชอบด้วยกฎหมาย ในกณีที่คุณมีคำขอหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาโดยอีเมลที่ app@blockdit.com

บางกรณี คุณอาจเสียค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ์ของคุณตามขั้นตอนและนโยบายอื่นๆ ของเรา เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอื่น

6. นโยบายของ Blockdit

Blockdit เป็นพื้นที่สำหรับสร้างสรรค์เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงใน Blockdit

6.1 เนื้อหาที่อ้างถึง Blockdit
 • เนื้อหาต้องไม่สื่อเป็นนัยถึงการรับรอง หรือการเป็นพาร์ตเนอร์ของ Blockdit ทุกรูปแบบ
 • เนื้อหาไม่ควรสื่อถึง Blockdit โดยการทำให้มีความโดดเด่น และสะดุดตามากเกินไป
 • ใช้หน้าเว็บปลายทางอื่นใดใช้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า หรือเครื่องหมายอื่นใดที่คล้ายคลึงกับ Blockdit อันจะก่อให้เกิดความสับสน
6.2 เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
 • ภาพอนาจาร หรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่สื่อไปในทางโป๊เปลือย หรือชี้นำทางเพศจนเกินควร รวมถึง เนื้อหาที่เป็นอันตราย หรือมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย
6.3 เนื้อหาที่เป็นอันตราย และมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย
 • ข่มขู่ หรือสนับสนุนการทำร้ายตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ รวมทั้งส่งเสริมข้อปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นอันตราย
 • คุกคาม หรือกลั่นแกล้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
 • ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ หรือดูถูกดูหมิ่นบุคคลจากเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ รสนิยมทางเพศ เพศสภาพ สภาวะทางพันธุกรรม
 • ปลุกปั่นกระแส สร้างความแตกแยก และความขัดแย้งเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง โดยให้ข้อมูลเท็จ
 • สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย หรือหาแนวร่วม
 • ส่งเสริมให้มีการขายอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด รวมถึงแสดงวิธีการประกอบอาวุธ หรือใช้อาวุธเพื่อทำร้ายบุคคลอื่น
6.4 เนื้อหาเกี่ยวกับยา และสารเสพติด
 • โพสต์ที่ขาย หรือสนับสนุนการใช้ยา หรือสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อผ่อนคลาย
6.5 เนื้อหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์
 • โพสต์ขาย หรือสนับสนุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงมีภาพ หรือเนื้อหาที่ส่งเสริมการดื่มเกินขนาด หรือดื่มเพื่อการแข่งขัน
6.6 เนื้อหาเกี่ยวกับยาสูบ
 • โพสต์ขาย หรือสนับสนุนยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ เช่น บุหรี่ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ซิการ์ กล้องยาสูบ และกระดาษมวน เป็นต้น
6.7 เนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์
 • โพสต์ขาย หรือส่งเสริมการขายสัตว์ใด ๆ
6.8 เนื้อหาเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • โพสต์ขาย หรือสนับสนุนสลากกินแบ่งที่ไม่ได้ออกโดยรัฐบาล
6.9 เนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน และเกม
 • โพสต์ที่มีเนื้อหาสนับสนุนการพนันออนไลน์ ไม่ว่าจะใช้เงินจริง เหรียญในเกม หรือของมีค่าอื่น ๆ
6.10 เนื้อหาเกี่ยวกับยา อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
 • โพสต์เกี่ยวกับ ยา และอาหารเสริมที่ต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น รวมถึงสมุนไพร ยาลดน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีส่วนผสมเป็นอันตราย และที่ไม่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.)
6.11 เนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
 • โพสต์ธุรกิจที่นำเสนอการคืนทุนในเวลาสั้นๆ จากการลงทุนเพียงเล็กน้อย รวมถึงโอกาสสร้างรายได้ของธุรกิจเครือข่าย รวมถึงการชักชวนคนให้ไปร่วมงานด้วย
6.12 เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เครื่องราง ของขลัง และ ไสยศาสตร์
 • โพสต์ชวนเชื่อในเรื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เครื่องราง ของขลัง และ ไสยศาสตร์ รวมถึงการซื้อขายสิ่งของดังกล่าว
6.13 เนื้อหาเกี่ยวกับการแฮ็ก และการแคร็กระบบ
 • โพสต์ที่สนับสนุนการแฮ็กหรือการแคร็กไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เพื่อเข้าถึงซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
6.14 เนื้อหาและหน้าเว็บที่เสนอค่าตอบแทน
 • โพสต์ที่เสนอค่าตอบแทน หรือของมีค่าเป็นมีสิ่งจูงใจให้ผู้ใช้คลิกโพสต์ เข้าเว็บไซต์ อ่านอีเมล หรือดำเนินการอื่นๆ เพื่อแลกกับสิ่งของตอบแทน
6.15 เนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด
 • โพสต์เนื้อหาและภาพที่สื่อให้เข้าใจผิด ให้ข้อมูลเท็จ กล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานเพียงพอและน่าเชื่อถือ มีเจตนาหลอกลวง บิดเบือน หรือปกปิดข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
6.16 เนื้อหารุนแรง
 • โพสต์ที่มีเนื้อหา ภาพ หรือภาษาที่แสดงถึงความรุนแรง น่ารังเกียจ หยาบคาย หรือสร้างความตกใจ
6.17 เนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินและประกันภัย

โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและประกันภัย ดังต่อไปนี้

 • ชักชวนให้สมัครบัตรเครดิตหรือบริการทางการเงินกับสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรอง
 • ไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างเพียงพอที่หน้าเว็บปลายทาง
 • ขอข้อมูลทางการเงินของบุคคล รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต
6.18 เนื้อหาที่สนับสนุนการทุจริต
 • โพสต์ที่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการทุจริต การฉ้อโกง การปลอมแปลงเอกสารต่างๆ หรือให้บริการจัดทำเอกสาร บทความทางการศึกษา หรือเอกสารราชการ รวมทั้ง บริการรับทำข้อสอบ
6.19 เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์
 • โพสต์เนื้อหาและภาพที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
6.20 เนื้อหาผิดกฎหมาย
 • โพสต์สินค้าลอกเลียนแบบ กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงสินค้าและบริการที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และละเมิดสิทธิผู้บริโภค

ถ้าคุณพบเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของ Blockdit กรุณากดรายงานโพสต์ดังกล่าวโดยกดปุ่มรายงานที่อยู่ในตำแหน่งบนขวาของโพสต์นั้น ๆ

สังคม Blockdit ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานมากที่สุด

 • Blockdit ไม่มีระบบเพื่อน ผู้ใช้งานทุกคนเป็นอิสระต่อกัน
 • เจ้าตัวเท่านั้นที่สามารถเห็นผู้ติดตามของตนได้
 • เฉพาะเจ้าของโพสต์เท่านั้นที่สามารถเห็นความรู้สึกที่ผู้ใช้งานแสดงต่อโพสต์นั้น ๆ
 • ผู้ใช้งานและเจ้าของเพจสามารถแบนผู้ใช้งานหรือเพจอื่นเพื่อไม่ให้มีส่วนร่วมกับโพสต์ของตนได้
 • ในหน้าสำรวจ ผู้ใช้งานสามารถซ่อนโพสต์จากผู้ใช้งานอื่นหรือเพจที่ไม่ต้องการได้
 • ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มบัตรเครดิต หรือลบบัตรเครดิตที่มีอยู่ออกจาก Blockdit ได้

เราเข้าถึง เก็บรักษา และอาจส่งต่อข้อมูลของคุณให้กับผู้บังคับใช้กฎหมาย

 • เพื่อตอบสนองต่อคำขอทางกฎหมาย เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หมายศาล หากเราเชื่ออย่างสุจริตว่ากฎหมายกำหนดให้เราปฏิบัติเช่นนั้น
 • เมื่อเราเชื่ออย่างสุจริตว่ามีความจำเป็นต้องตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดเงื่อนไขหรือนโยบายของเรา หรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายอื่น ๆ เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และผลิตภัณฑ์ของเรา คุณ และผู้อื่น รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนทางกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราได้รับ สามารถถูกเข้าถึงและเก็บรักษาในระยะเวลาที่ถูกขยายออกไป ในกรณีที่ข้อมูลนั้นมีความเกี่ยวข้องกับคำขอหรือความผูกพันทางกฎหมาย การสอบสวนของรัฐบาล หรือการตรวจสอบการละเมิดเงื่อนไขหรือนโยบายของเรา หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ เรามีการเก็บข้อมูลบัญชีที่ถูกปิดการใช้งานเนื่องจากการละเมิดกฎเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี เพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดซ้ำ

เนื้อหาใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นบน Blockdit อาจมีลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกอันอาจมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากนโยบายของเรา คุณควรศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อเข้าใจถึงรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนการตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เราอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงานของเรา หรือเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

10. ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามกฎหมาย หรือตามนโยบายนี้ โปรดติดต่อ

สำนักงาน: บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) 

518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Email: dpo@ltmh.com