เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเมื่อคุณใช้บริการของเรา

  • ข้อมูลส่วนบุคคล: เรารวบรวมข้อมูลที่คุณเลือกที่จะแชร์กับเราเมื่อสร้างบัญชีใหม่ ข้อมูลประเภทนี้ประกอบด้วยชื่อหมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด และเพศ
  • ข้อมูลอุปกรณ์: เรารวบรวมข้อมูลเฉพาะอุปกรณ์ เช่นรูปแบบฮาร์ดแวร์และรุ่นของ blockdit ที่คุณใช้บนโทรศัพท์ เพื่อให้การสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้น
  • ข้อมูลการติดต่อ: เบอร์ติดต่อที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ แอปของคุณและช่วยให้คุณติดต่อกับเพื่อนได้ดียิ่งขึ้น เบอร์ติดต่อที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่และ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมของคุณ

เราใช้ข้อมูลอย่างไร

เรามีความประสงค์ในการสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจและใช้ข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเพื่อช่วยให้เรา สามารถให้บริการและสนับสนุนบริการของเราได้ ดังนี้

  • พัฒนา ดำเนินการ ปรับปรุง ส่งมอบ รักษา และปกป้องผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
  • สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบริการของเราและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับนโยบายและข้อกำหนดของเรา นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตอบสนองต่อคุณเมื่อคุณติดต่อเรา
  • เพิ่มความปลอดภัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
  • ยืนยันตัวตนของคุณและป้องกันการทุจริตหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมายอื่นๆ
  • บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายการใช้อื่นๆ ของเรา

เราแบ่งปันข้อมูลอย่างไร

เราจัดการข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัย ข้อมูลที่เรารวบรวมไม่เผยแพร่กับบุคคลที่สาม