นโยบายการโฆษณาบน Blockdit

การโฆษณา

โพสต์ที่มีเนื้อหา และภาพประกอบโดยรวมสื่อไปในทางการขายสินค้าหรือบริการ เกินร้อยละ 20 ของเนื้อหาทั้งหมด จะต้องแจ้งว่าเป็น Advertising โดยปุ่มประกาศอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการโพสต์

เมื่อเปิด Advertising แล้วจะเกิดอะไรขึ้น

โพสต์ที่เป็น Advertsing จะไม่ถูกแสดงในหน้า Explore ทั่วไป แต่จะถูกแสดงในหมวด Ads

หากไม่ระบุว่าเป็นโพสต์โฆษณา จะเกิดอะไรขึ้น

โพสต์โฆษณาที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นโฆษณาจะถูกลบออกจากระบบ

การบูสต์โพสต์

 • ผู้ใช้งานสามารถกดบูสต์โพสต์โดยการกดปุ่มบูสต์ใต้โพสต์ของผู้ใช้งานเพื่อแสดงโฆษณาให้ผู้ใช้งานอื่นได้เห็นมากขึ้น
 • โพสต์ที่มีเนื้อหา และภาพประกอบโดยรวมสื่อไปในทางการขายสินค้าหรือบริการ เกินร้อยละ 20 ของเนื้อหาทั้งหมด จำเป็นต้องเปิด Advertising ก่อนการบูสต์โพสต์
 • โพสต์ที่มีเนื้อหา และภาพประกอบโดยรวมสื่อไปในทางการขายสินค้าหรือบริการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของเนื้อหาทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเปิด Advertising ก่อนการบูสต์โพสต์
 • โพสต์ที่ถูกบูสต์ยังมีสิทธิ์ได้ดาว และ สร้างรายได้
 • ราคาของการบูสต์จะถูกทำให้มีประสิทธิภาพที่สุดโดยระบบอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการบูสต์ในเวลานั้น

การตรวจสอบโฆษณาที่ถูกบูสต์

 • หลังจากผู้ใช้กดบูสต์โพสต์ใน Blockdit จะมีการตรวจสอบจากระบบว่า โฆษณาดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายโฆษณาของ Blockdit โดยปกติจะใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน 1 วันทำการนับจากวันที่กดซื้อโฆษณา
 • ผู้ใช้สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้ที่หน้า Boost Manager
 • หากโฆษณาได้รับการอนุมัติแล้ว Blockdit จะเริ่มแสดงโฆษณาของท่าน
 • ในกรณีที่โฆษณาไม่ผ่านการอนุมัติ อาจมีสาเหตุมาจากเนื้อหา หรือภาพประกอบไม่เป็นไปตามนโยบายของเรา สามารถแก้ไข และส่งเพื่อให้ตรวจสอบอีกครั้งได้

การจ่ายเงินบูสต์โพสต์

 • ผู้ใช้ทุกคนจะมีวงเงินแรกเริ่ม 100 บาทสำหรับการบูสต์
 • หากวงเงินเต็ม ผู้ใช้ต้องจ่ายเงินสำหรับการเพิ่มวงเงินในการบูสต์ครั้งต่อไป
 • ปุ่มจ่ายเงินอยู่ในหน้า Boost Manager ซึ่งเป็นการจ่ายเงินด้วยวิธีสแกน QR Code
 • ผู้ใช้สามารถบันทึกรูป QR Code
 • หลังจากนั้นเปิดแอปธนาคาร เลือกการจ่ายเงินด้วยการสแกน QR Code จากรูปที่บันทึกไว้
 • QR Code สามารถใช้ได้กับทุกแอปพลิเคชันของธนาคารในประเทศไทย
 • QR Code มีอายุจำกัด ถ้า QR Code หมดอายุจะไม่สามารถจ่ายด้วย QR Code นั้นได้

การโฆษณาที่อ้างถึง Blockdit

 • โฆษณาต้องไม่สื่อเป็นนัยถึงการรับรอง หรือการเป็นพาร์ทเนอร์ของ Blockdit ทุกรูปแบบ
 • โฆษณาไม่ควรสื่อถึง Blockdit โดยการทำให้มีความโดดเด่น และสะดุดตามากเกินไป
 • ห้ามมิให้โฆษณา และหน้าเว็บปลายทางอื่นใดใช้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า หรือเครื่องหมายอื่นใดที่คล้ายคลึงกับ Blockdit อันจะก่อให้เกิดความสับสน

ข้อควรทราบ

 • ผู้ลงโฆษณามีหน้าที่ในการทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้มีการยกเลิกโฆษณาที่คุณได้ลงไว้ และการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 • ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์โฆษณาได้จะเป็นระดับ Owner เท่านั้น สำหรับ Editor และ Analyst จะไม่สามารถโฆษณาได้
 • Blockdit ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ อนุมัติ หรือลบโฆษณาใดๆ ออกด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตามดุลยพินิจของทาง Blockdit แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงโฆษณาที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความสัมพันธ์ของเรากับผู้ใช้ หรือที่โปรโมทเนื้อหา บริการ หรือกิจกรรมที่ขัดต่อตำแหน่งในการแข่งขัน ผลประโยชน์ หรือปรัชญาการโฆษณาของเรา
 • นโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เนื้อหาต้องห้าม

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
 • ห้ามโฆษณาที่มีภาพอนาจาร หรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่สื่อไปในทางโป๊เปลือย หรือชี้นำทางเพศจนเกินควร รวมถึง เนื้อหาที่เป็นอันตราย หรือมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย
เนื้อหาที่เป็นอันตราย และมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย

ห้ามโฆษณาเนื้อหาดังต่อไปนี้

 • ข่มขู่ หรือสนับสนุนการทำร้ายตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ รวมทั้งส่งเสริมข้อปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นอันตราย
 • คุกคาม หรือกลั่นแกล้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
 • ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ หรือดูถูกดูหมิ่นบุคคลจากเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ รสนิยมทางเพศ เพศสภาพ สภาวะทางพันธุกรรม
 • ปลุกปั่นกระแส สร้างความแตกแยก และความขัดแย้งเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง
 • สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย หรือหาแนวร่วม
 • ส่งเสริมให้มีการขายอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด รวมถึงแสดงวิธีการประกอบอาวุธ หรือใช้อาวุธเพื่อทำร้ายบุคคลอื่น
เนื้อหาเกี่ยวกับยา และสารเสพติด
 • ห้ามโฆษณาที่ขาย หรือสนับสนุนการใช้ยา หรือสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อผ่อนคลาย
เนื้อหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์
 • ห้ามโฆษณาขาย หรือสนับสนุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงมีภาพ หรือเนื้อหาที่ส่งเสริมการดื่มเกินขนาด หรือดื่มเพื่อการแข่งขัน
เนื้อหาเกี่ยวกับยาสูบ
 • ห้ามโฆษณาขาย หรือสนับสนุนยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ เช่น บุหรี่ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ซิการ์ กล้องยาสูบ และกระดาษมวน เป็นต้น
เนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์
 • ห้ามโฆษณา หรือส่งเสริมการขายสัตว์ใดๆ
เนื้อหาเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ห้ามโฆษณาขาย หรือสนับสนุนสลากกินแบ่งที่ไม่ได้ออกโดยรัฐบาล
เนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน และเกม
 • ห้ามโฆษณาที่มีเนื้อหาสนับสนุนการพนันออนไลน์ ไม่ว่าจะใช้เงินจริง เหรียญในเกม หรือของมีค่าอื่นๆ
เนื้อหาเกี่ยวกับยา อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
 • ห้ามโฆษณายา และอาหารเสริมที่ต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น รวมถึงสมุนไพร ยาลดน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีส่วนผสมเป็นอันตราย และที่ไม่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.)
เนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
 • ห้ามโฆษณาธุรกิจที่นำเสนอการคืนทุนในเวลาสั้นๆ จากการลงทุนเพียงเล็กน้อย รวมถึงโอกาสสร้างรายได้ของธุรกิจเครือข่าย รวมถึงการชักชวนคนให้ไปร่วมงานด้วย
เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เครื่องราง ของขลัง และ ไสยศาสตร์
 • ห้ามโฆษณาชวนเชื่อในเรื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เครื่องราง ของขลัง และ ไสยศาสตร์ รวมถึงการซื้อขายสิ่งของดังกล่าว
เนื้อหาเกี่ยวกับการแฮ็ก และการแคร็กระบบ
 • ห้ามโฆษณาที่สนับสนุนการแฮ็กหรือการแคร็กไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เพื่อเข้าถึงซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เนื้อหาและหน้าเว็บที่เสนอค่าตอบแทน ห้ามโฆษณาที่เสนอค่าตอบแทน หรือของมีค่าเป็นมีสิ่งจูงใจให้ผู้ใช้คลิกโฆษณา เข้าเว็บไซต์ อ่านอีเมล หรือดำเนินการอื่นๆ เพื่อแลกกับสิ่งของตอบแทน
เนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด
 • ห้ามโฆษณาเนื้อหาและภาพที่สื่อให้เข้าใจผิด ให้ข้อมูลเท็จ กล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานเพียงพอและน่าเชื่อถือ มีเจตนาหลอกลวง บิดเบือน หรือปกปิดข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการโฆษณา
เนื้อหารุนแรง
 • ห้ามโฆษณาที่มีเนื้อหา ภาพ หรือภาษาที่แสดงถึงความรุนแรง น่ารังเกียจ หยาบคาย หรือสร้างความตกใจ
เนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินและประกันภัย

ห้ามโฆษณาเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและประกันภัย ดังต่อไปนี้

 • ชักชวนให้สมัครบัตรเครดิตหรือบริการทางการเงินกับสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรอง
 • ไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างเพียงพอที่หน้าเว็บปลายทาง
 • ขอข้อมูลทางการเงินของบุคคล รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต
เนื้อหาที่สนับสนุนการทุจริต
 • ห้ามโฆษณาที่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการทุจริต การฉ้อโกง การปลอมแปลงเอกสารต่างๆ หรือให้บริการจัดทำเอกสาร บทความทางการศึกษา หรือเอกสารราชการ รวมทั้ง บริการรับทำข้อสอบ
เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์
 • ห้ามโฆษณาเนื้อหาและภาพที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
เนื้อหาผิดกฎหมาย
 • ห้ามโฆษณาสินค้าลอกเลียนแบบ กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงสินค้าและบริการที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และละเมิดสิทธิผู้บริโภค