นโยบายการโฆษณาและบูสต์โพสต์
icon

การบูสต์โพสต์

 • ผู้ใช้งานสามารถกดบูสต์โพสต์โดยการกดปุ่มบูสต์ใต้โพสต์ของผู้ใช้งานเพื่อแสดงโพสต์ให้ผู้ใช้งานอื่นได้เห็นมากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น และกดเข้าไปยังปลายทางมากขึ้น
 • ราคาของการบูสต์จะถูกทำให้มีประสิทธิภาพที่สุดโดยระบบอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการบูสต์ในเวลานั้น

การตรวจสอบโพสต์ที่ถูกบูสต์

 • หลังจากผู้ใช้กดบูสต์โพสต์ใน Blockdit จะมีการตรวจสอบจากระบบว่า โพสต์ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายบูสต์โพสต์ของ Blockdit โดยปกติจะใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน 1 วันทำการนับจากวันที่กดบูสต์โพสต์ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น
 • ผู้ใช้สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้ที่หน้าจัดการธุรกิจ
 • หากการบูสต์โพสต์ได้รับการอนุมัติแล้ว Blockdit จะเริ่มบูสต์โพสต์ของท่านทันที
 • ในกรณีที่การบูสต์โพสต์ไม่ผ่านการอนุมัติ อาจมีสาเหตุมาจากเนื้อหา หรือภาพประกอบไม่เป็นไปตามนโยบายของเรา สามารถแก้ไข และส่งเพื่อให้ตรวจสอบอีกครั้งได้

การจ่ายเงินบูสต์โพสต์

 • ผู้ใช้ทุกคนจะมีวงเงินแรกเริ่ม 50 บาทสำหรับการบูสต์
 • หากวงเงินหมด บูสต์ทั้งหมดจะถูกหยุด เมื่อผู้ใช้จ่ายเงินสำเร็จ บูสต์จะกลับมาดำเนินการอีกครั้ง
 • เมื่อจ่ายเงินสำเร็จ วงเงินจะถูกเพิ่มเป็นขั้นบันไดจาก 50 บาท เป็น 100, 200, 500, 1000, และสูงสุดที่ 2,000 บาท
 • วิธีการชำระเงินมี 2 รูปแบบ คือ จ่ายด้วย QR Code และ จ่ายด้วยบัตร สำหรับวิธีจ่ายด้วย QR Code ผู้ใช้สามารถบันทึกรูป QR Code หลังจากนั้นเปิดแอปธนาคาร เลือกการจ่ายเงินด้วยการสแกน QR Code จากรูปที่บันทึกไว้
 • QR Code สามารถใช้ได้กับทุกแอปพลิเคชันของธนาคารในประเทศไทย
 • QR Code มีอายุจำกัด ถ้า QR Code หมดอายุจะไม่สามารถจ่ายด้วย QR Code นั้นได้
 • สำหรับวิธีจ่ายด้วยบัตร ผู้ใช้สามารถเพิ่มบัตรให้เป็นวิธีการชำระเงินหลัก
 • สำหรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการออกใบกำกับภาษี สามารถติดต่อมาที่อีเมล app@blockdit.com เพื่อขอซื้อคูปอง และสามารถจ่ายด้วยคูปองได้
 • บัตรหลัก และคูปองจะถูกตัดโดยอัตโนมัติทุก 7 วัน หรือเมื่อยอดค้างจ่ายถึงวงเงินที่กำหนด
 • ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถจ่ายด้วยบัตร หรือคูปองด้วยตนเองโดยกดปุ่ม ชำระเงิน

ประเภทการบูสต์

ประเภทงบการบูสต์มี 2 แบบ คือ งบครั้งเดียว และ งบรายวัน

 • งบครั้งเดียว คือ จำนวนที่คุณต้องการใช้ในการบูสต์ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 • งบรายวัน คือ จำนวนเฉลี่ยที่คุณต้องการใช้ในแต่ละวัน ซึ่งคุณสามารถจำกัดงบรายวันของคุณด้วย เงื่อนไขการสิ้นสุด 2 ประเภท คือ วันที่บูสต์สิ้นสุด และ การจำกัดยอดใช้

เราจะส่งการบูสต์ และใช้งบของคุณให้มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามงบอาจถูกใช้เกินได้มากถึง 25% ของงบที่ตั้งไว้

การบูสต์โพสต์ที่อ้างถึง Blockdit

 • การบูสต์โพสต์ต้องไม่สื่อเป็นนัยถึงการรับรอง หรือการเป็นพาร์ตเนอร์ของ Blockdit ทุกรูปแบบ
 • การบูสต์โพสต์ไม่ควรสื่อถึง Blockdit โดยการทำให้มีความโดดเด่น และสะดุดตามากเกินไป
 • ห้ามมิให้บูสต์โพสต์ และใช้หน้าเว็บปลายทางอื่นใดใช้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า หรือเครื่องหมายอื่นใดที่คล้ายคลึงกับ Blockdit อันจะก่อให้เกิดความสับสน

ข้อควรทราบ

 • ผู้บูสต์โพสต์มีหน้าที่ในการทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้มีการยกเลิกบูสต์ที่คุณได้ลงไว้ และการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 • ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์บูสต์ได้จะต้องเป็นผู้มีบทบาทเป็นเจ้าของเท่านั้น สำหรับบทบาทผู้แก้ไขและ นักวิเคราะห์จะไม่สามารถบูสต์ได้
 • Blockdit ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ อนุมัติ หรือลบโพสต์ใดๆ ออกด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตามดุลยพินิจของทาง Blockdit แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงการบูสต์โพสต์ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความสัมพันธ์ของเรากับผู้ใช้ หรือที่โปรโมตเนื้อหา บริการ หรือกิจกรรมที่ขัดต่อตำแหน่งในการแข่งขัน ผลประโยชน์ หรือปรัชญาการบูสต์โพสต์ของเรา
 • นโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เนื้อหาต้องห้าม

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
 • ห้ามบูสต์โพสต์ที่มีภาพอนาจาร หรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่สื่อไปในทางโป๊เปลือย หรือชี้นำทางเพศจนเกินควร รวมถึง เนื้อหาที่เป็นอันตราย หรือมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย
เนื้อหาที่เป็นอันตราย และมีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย

ห้ามบูสต์โพสต์เนื้อหาดังต่อไปนี้

 • ข่มขู่ หรือสนับสนุนการทำร้ายตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ รวมทั้งส่งเสริมข้อปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นอันตราย
 • คุกคาม หรือกลั่นแกล้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
 • ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ หรือดูถูกดูหมิ่นบุคคลจากเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ รสนิยมทางเพศ เพศสภาพ สภาวะทางพันธุกรรม
 • ปลุกปั่นกระแส สร้างความแตกแยก และความขัดแย้งเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง
 • สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย หรือหาแนวร่วม
 • ส่งเสริมให้มีการขายอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด รวมถึงแสดงวิธีการประกอบอาวุธ หรือใช้อาวุธเพื่อทำร้ายบุคคลอื่น
เนื้อหาเกี่ยวกับยา และสารเสพติด
 • ห้ามบูสต์โพสต์ที่ขาย หรือสนับสนุนการใช้ยา หรือสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อผ่อนคลาย
เนื้อหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์
 • ห้ามบูสต์โพสต์ขาย หรือสนับสนุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงมีภาพ หรือเนื้อหาที่ส่งเสริมการดื่มเกินขนาด หรือดื่มเพื่อการแข่งขัน
เนื้อหาเกี่ยวกับยาสูบ
 • ห้ามบูสต์โพสต์ขาย หรือสนับสนุนยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ เช่น บุหรี่ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ซิการ์ กล้องยาสูบ และกระดาษมวน เป็นต้น
เนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์
 • ห้ามบูสต์โพสต์ขาย หรือส่งเสริมการขายสัตว์ใด ๆ
เนื้อหาเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ห้ามบูสต์โพสต์ขาย หรือสนับสนุนสลากกินแบ่งที่ไม่ได้ออกโดยรัฐบาล
เนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน และเกม
 • ห้ามบูสต์โพสต์ที่มีเนื้อหาสนับสนุนการพนันออนไลน์ ไม่ว่าจะใช้เงินจริง เหรียญในเกม หรือของมีค่าอื่น ๆ
เนื้อหาเกี่ยวกับยา อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
 • ห้ามบูสต์โพสต์เกี่ยวกับ ยา และอาหารเสริมที่ต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น รวมถึงสมุนไพร ยาลดน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีส่วนผสมเป็นอันตราย และที่ไม่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.)
เนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย
 • ห้ามบูสต์โพสต์ธุรกิจที่นำเสนอการคืนทุนในเวลาสั้นๆ จากการลงทุนเพียงเล็กน้อย รวมถึงโอกาสสร้างรายได้ของธุรกิจเครือข่าย รวมถึงการชักชวนคนให้ไปร่วมงานด้วย
เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เครื่องราง ของขลัง และ ไสยศาสตร์
 • ห้ามบูสต์โพสต์ชวนเชื่อในเรื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เครื่องราง ของขลัง และ ไสยศาสตร์ รวมถึงการซื้อขายสิ่งของดังกล่าว
เนื้อหาเกี่ยวกับการแฮ็ก และการแคร็กระบบ
 • ห้ามบูสต์โพสต์ที่สนับสนุนการแฮ็กหรือการแคร็กไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เพื่อเข้าถึงซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
เนื้อหาและหน้าเว็บที่เสนอค่าตอบแทน
 • ห้ามบูสต์โพสต์ที่เสนอค่าตอบแทน หรือของมีค่าเป็นมีสิ่งจูงใจให้ผู้ใช้คลิกโพสต์ เข้าเว็บไซต์ อ่านอีเมล หรือดำเนินการอื่นๆ เพื่อแลกกับสิ่งของตอบแทน
เนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด
 • ห้ามบูสต์โพสต์เนื้อหาและภาพที่สื่อให้เข้าใจผิด ให้ข้อมูลเท็จ กล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานเพียงพอและน่าเชื่อถือ มีเจตนาหลอกลวง บิดเบือน หรือปกปิดข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการบูสต์
เนื้อหารุนแรง
 • ห้ามบูสต์โพสต์ที่มีเนื้อหา ภาพ หรือภาษาที่แสดงถึงความรุนแรง น่ารังเกียจ หยาบคาย หรือสร้างความตกใจ
เนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินและประกันภัย

ห้ามบูสต์โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและประกันภัย ดังต่อไปนี้

 • ชักชวนให้สมัครบัตรเครดิตหรือบริการทางการเงินกับสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรอง
 • ไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างเพียงพอที่หน้าเว็บปลายทาง
 • ขอข้อมูลทางการเงินของบุคคล รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต
เนื้อหาที่สนับสนุนการทุจริต
 • ห้ามบูสต์โพสต์ที่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการทุจริต การฉ้อโกง การปลอมแปลงเอกสารต่างๆ หรือให้บริการจัดทำเอกสาร บทความทางการศึกษา หรือเอกสารราชการ รวมทั้ง บริการรับทำข้อสอบ
เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์
 • ห้ามบูสต์โพสต์เนื้อหาและภาพที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
เนื้อหาผิดกฎหมาย
 • ห้ามบูสต์โพสต์สินค้าลอกเลียนแบบ กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงสินค้าและบริการที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และละเมิดสิทธิผู้บริโภค