Thanong Ji

thanong
EP21: ประกัน COVID-19 ใครคุ้ม?
ผมเพิ่งจ่ายเบี้ยประกัน COVID-19 ไป 50 บาทสำหรับการคุ้มครอง 1 ปี
โดยประกันจะจ่ายดังนี้...อ่านต่อ
น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย