อสังหาริมทรัพย์

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    27 ต.ค. 2021 เวลา 05:29
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    "อสังหาริมทรัพย์" ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร บ้านเรือน สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ไม้ยืนต้น รวมถึงสิ่งอื่นใดที่อยู่ติดกับที่ดินซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้
    27 ต.ค. 2021 เวลา 05:29