การตลาด

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    31 ต.ค. 2021 เวลา 10:48
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    "การตลาด" กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า
    31 ต.ค. 2021 เวลา 10:48