การตลาด

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    31 ต.ค. 2021 เวลา 10:48
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    "การตลาด" กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า
    31 ต.ค. 2021 เวลา 10:48