เยอรมนี

 • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
  เยอรมนี เป็นประเทศที่มีการปกครองแบบสหพันธ์
  23 มี.ค. เวลา 06:29
 • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
  23 มี.ค. เวลา 06:29
 • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
  23 มี.ค. เวลา 06:28