เศรษฐกิจ

 • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
  ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจจากหลากหลายความคิดเห็น
  22 ต.ค. 2022 เวลา 05:26
 • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยโกโก้
  "เศรษฐกิจ" ระบบที่เกิดจากผลรวมของการแลกเปลี่ยน (Transaction) จากทุกการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
  5 ก.ย. 2022 เวลา 02:06
 • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดย137337
  "เศรษฐกิจ" ระบบที่เกิดจากผลรวมของการแลกเปลี่ยน (Transaction) จากทุกการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิขสสสสสววชสสสสจขขขขขจขจจสวววววส. สขว ว ว ว วสจนขจขขจจขขขจขจจขึ้น.จะ
  29 ก.ค. 2022 เวลา 10:34
 • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดย137337
  "เศรษฐกิจ" ระบบที่เกิดจากผลรวมของการแลกเปลี่ยน (Transaction) จากทุกการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนั้นๆายคสวใวสสายสสสวววสว สวสสสสสสสววสสสสสวววววส. สว ว ว ว วสื้สสื้รจนนนนนนย... ดูเพิ่มเติม
  29 ก.ค. 2022 เวลา 10:33
 • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
  "เศรษฐกิจ" ระบบที่เกิดจากผลรวมของการแลกเปลี่ยน (Transaction) จากทุกการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนั้นๆ
  27 ต.ค. 2021 เวลา 04:58
 • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
  27 ต.ค. 2021 เวลา 04:56