มีบัญชีอยู่แล้ว?

เศรษฐกิจ

  • คำนำของ Topic ถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    "เศรษฐกิจ" ระบบที่เกิดจากผลรวมของการแลกเปลี่ยน (Transaction) จากทุกการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนั้นๆ
    27 ต.ค. 2021 เวลา 04:58
  • รูปของ Topic ถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    27 ต.ค. 2021 เวลา 04:56