เกาหลี

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    28 ต.ค. 2021 เวลา 16:34
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    "ประเทศเกาหลี" เป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก และในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีได้แบ่งเป็น 2 ประเทศ คือ เกาหลีใต้ และ เกาหลีเหนือ อย่างถาวร
    28 ต.ค. 2021 เวลา 16:33