มีบัญชีอยู่แล้ว?

วัคซีน

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    28 มี.ค. เวลา 10:53
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    วัคซีน (Vaccine) คือสารชนิดหนึ่งที่ฉีดเข้าไปร่างกาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ส่วนใหญ่ทำมาจากเชื้อโรค
    28 มี.ค. เวลา 10:53