นวัตกรรม

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    4 เม.ย. 2022 เวลา 07:30
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    นวัตกรรม (innovation) การทำงานสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร
    4 เม.ย. 2022 เวลา 07:30