youtube

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    1 พ.ย. 2021 เวลา 12:10
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    YouTube หรือที่นิยมเรียก “ยูทูป” ยูทูปเป็นเว็บไซต์คลังคลิปวิดีโอที่มีจำนวนมากกว่าล้านคลิปจากผู้ใช้งานที่อัปโหลดทั่วโลก
    1 พ.ย. 2021 เวลา 12:07