มีบัญชีอยู่แล้ว?

พลังงาน

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    8 มี.ค. เวลา 09:41
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    พลังงาน (Energy) คือ แรงงานที่ทำให้สิ่งต่าง ๆ เคลื่อนไหวหรือทำงานในทางใดทางหนึ่ง
    8 มี.ค. เวลา 09:41