โควิด

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    26 พ.ย. 2021 เวลา 14:45
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    "COVID19" โรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019
    26 พ.ย. 2021 เวลา 14:44