คริปโตเคอเรนซี่

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    3 พ.ย. 2021 เวลา 02:15
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    "Cryptocurrency" สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยการเข้ารหัส โดยคำว่า "Crypto" หมายถึง การเข้ารหัส ส่วนคำว่า "Currency" หมายถึง สกุลเงิน
    3 พ.ย. 2021 เวลา 02:15