มีบัญชีอยู่แล้ว?

covid19

 • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
  "COVID19" โรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019
  28 ต.ค. 2021 เวลา 03:59
 • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
  27 ต.ค. 2021 เวลา 05:53
 • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
  "Covid-19" โรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019
  27 ต.ค. 2021 เวลา 05:52