อาชีพ

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยSathorn
    11 ต.ค. 2021 เวลา 01:22
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยSathorn
    กิจกรรมการทำงาน ที่ทำเป็นประจำ โดยส่วนใหญ่คือทำเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเอง และครอบครัว
    11 ต.ค. 2021 เวลา 01:21