กลยุทธ์การตลาด

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    16 พ.ค. 2022 เวลา 05:26
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategy) แบบแผนพื้นฐานหรือแนวทางที่ถูกกำหนดขึ้นสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์
    16 พ.ค. 2022 เวลา 05:26