ai

 • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
  AI (Artificial Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่ถูกออกแบบให้มีระบบทำงานเหมือนกับการทำงานของสมองมนุษย์
  29 ธ.ค. 2022 เวลา 04:27
 • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
  AI (Artificial Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่ถูกออกแบบให้มีระบบทำงานเหมือนกับการทำงานของสมองมนุษย์ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้ จากการประมวลผลของฐานข้อ... ดูเพิ่มเติม
  18 ต.ค. 2021 เวลา 13:35
 • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
  18 ต.ค. 2021 เวลา 13:34