พระธรรมคำสอน

 • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยแอดมิน Tui Space
  'พระธรรม' ธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนำออกเผยแผ่ นำมาประกาศ ให้หมู่มวลมนุษยชาติได้รู้ตามได้ปฏิบัติตาม เพื่อความสิ้นทุกข์โดยถ้วนรอบ
  17 พ.ย. 2022 เวลา 10:57
 • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยแอดมิน Tui Space
  'พระธรรม' ธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนำออกเผยแผ่ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ แล้วนำมาประกาศ ให้หมู่มวลมนุษยชาติได้รู้ตามได้ปฏิบัติตาม เพื่อความสิ้นทุกข์โดยถ้วนรอบ
  17 พ.ย. 2022 เวลา 10:54
 • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยแอดมิน Tui Space
  'พระธรรม' ธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนำออกเผยแผ่ เป็นธรรมพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ แล้วนำมาประกาศ ให้หมู่มวลมนุษยชาติได้รู้ตามได้ปฏิบัติตาม เพื่อความสิ้นทุกข์โดยถ้วนรอบ
  17 พ.ย. 2022 เวลา 10:53
 • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยแอดมิน Tui Space
  'พระธรรม' ธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนำออกเผยแผ่ เป็นธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ แล้วนำมาประกาศ ให้หมู่มวลมนุษยชาติได้รู้ตามได้ปฏิบัติตาม เพื่อความสิ้นทุกข์โดยถ้วนรอบ
  17 พ.ย. 2022 เวลา 10:52
 • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
  31 ต.ค. 2021 เวลา 06:42
 • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
  'พระธรรม' ธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนำออกเผยแผ่
  31 ต.ค. 2021 เวลา 06:41