mindset

 • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
  23 มี.ค. 2022 เวลา 06:26
 • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
  กรอบความคิด (Mindset) กระบวนการทางความคิด เป็นความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ฝังอยู่ในตัวมนุษย์
  23 มี.ค. 2022 เวลา 06:26
 • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
  กรอบความคิด (Mindset) คือ กระบวนการทางความคิด เป็นความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ฝังอยู่ในตัวมนุษย์
  23 มี.ค. 2022 เวลา 06:25