ชา

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    23 พ.ย. 2022 เวลา 10:36
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    ชา เป็นผลผลิตทางเกษตรกรรมจากใบ ยอดอ่อน และก้านของต้นชา
    23 พ.ย. 2022 เวลา 10:35