มีบัญชีอยู่แล้ว?

จิตวิทยา

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    31 ต.ค. 2021 เวลา 07:16
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    "จิตวิทยา" ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต), กระบวนความคิด, และพฤติกรรมของมนุษย์
    31 ต.ค. 2021 เวลา 07:15