เงินเฟ้อ

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    5 พ.ย. 2021 เวลา 08:40
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) การที่ระดับราคาสินค้าหรือบริการในระยะเวลาหนึ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง
    5 พ.ย. 2021 เวลา 08:39