เรื่องสั้น

  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    เรื่องสั้น (Short story) คือบันเทิงคดีร้อยแก้วรูปแบบหนึ่ง หมายถึงเรื่องแต่งที่มีขนาดสั้น
    21 ก.พ. 2022 เวลา 07:41
  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    21 ก.พ. 2022 เวลา 07:41