ยุโรป

  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    ยุโรป เป็นทวีปที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 รองจากทวีปออสเตรเลีย เป็นทวีปที่มีพื้นแผ่นดินติดต่อเป็นผืนเดียวกับทวีปเอเชีย
    23 มี.ค. 2022 เวลา 06:21
  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    23 มี.ค. 2022 เวลา 06:21