มีบัญชีอยู่แล้ว?

ยุโรป

  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    ยุโรป เป็นทวีปที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 รองจากทวีปออสเตรเลีย เป็นทวีปที่มีพื้นแผ่นดินติดต่อเป็นผืนเดียวกับทวีปเอเชีย
    23 มี.ค. เวลา 06:21
  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    23 มี.ค. เวลา 06:21