หุ้นปันผล

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    27 เม.ย. เวลา 14:39
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    หุ้นปันผลเป็นหุ้น จะช่วยเพิ่มจำนวนหุ้นในบริษัท แต่มูลค่ารวมบริษัทนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงไป
    27 เม.ย. เวลา 14:39