มีบัญชีอยู่แล้ว?

สหรัฐอเมริกา

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    27 ต.ค. 2021 เวลา 07:07
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    "ประเทศสหรัฐอเมริกา" (United States of America) เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐ ประกอบด้วยรัฐ 50 รัฐ และหนึ่งเขตปกครองกลาง ห้าดินแดนปกครองตนเองสำคัญ และเกาะเล็กต่าง ๆ
    27 ต.ค. 2021 เวลา 07:06