อาหารญี่ปุ่น

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยก้องภพ ปัญญาเลิศสินไพศาล
    10 ก.ย. 2022 เวลา 05:05
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยก้องภพ ปัญญาเลิศสินไพศาล
    อาหารอาหารพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่นก่อนการสิ้นสุดการปิดประเทศหรือซาโกกุ (鎖国 Sakoku) เมื่อค.ศ. 1868 รวมถึงใช้ส่วนผสมและวิธีการทำอาหารซึ่งรับมาจากต่างประเทศภายหลังการเปิดประเทศ
    10 ก.ย. 2022 เวลา 05:05