ฮ่องกง

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    2 ส.ค. 2022 เวลา 10:41
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) เป็นเขตปกครองตนเองริมฝั่งทางใต้ของประเทศจีน
    2 ส.ค. 2022 เวลา 10:41