สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    NIA ร่วมสร้าง “ธุรกิจนวัตกรรม” สร้างความรู้และความตื่นตัวด้านนวัตกรรมให้กับสังคมไทย National Innovation Agency Empowering The Nation by #Innovation
    22 เม.ย. 2022 เวลา 05:17
  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    22 เม.ย. 2022 เวลา 05:17